Przedłużenie terminu sporządzenia dokumentacji

Informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowe.

Oznacza to, że terminy:

  • sporządzenia podatkowej dokumentacji cen transferowych,
  • przedłożenia urzędowi skarbowemu oświadczenia o posiadaniu dokumentacji cen transferowych,
  • dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania CIT-TP/PIT-TP.

zostały przedłużone do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.