Aktualizacja dokumentacji – interpretacja ogólna

Minister Finansów wydał kolejną interpretację ogólną w zakresie cen transferowych (sygn. DCT.8201.6.2018).

Interpretacja dotyczy aktualizacji dokumentacji cen transferowych w szczególności transakcji finansowych (pożyczek, kredytów, gwarancji, poręczeń). Minister Finansów wskazuje, że zgodnie z nowymi przepisami należy dokonywać przeglądu i aktualizacji dokumentacji dotyczących transakcji kontynuowanych z poprzednich lat nawet jeżeli nie nastąpiły żadne istotne zmiany parametrów transakcji.

Dodatkowo jak zostało wskazane w interpretacji podatnicy są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowych według nowych reguł zarówno w stosunku do wszystkich nowych transakcji lub innych zdarzeń jak i transakcji lub innych zdarzeń kontynuowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2016 r., a rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 2017 r.”

Jest to kolejna już niekorzystna interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie cen transferowych odbiegająca od dotychczasowego podejścia, która ukazała się w ostatnim czasie.

Zalecamy podmiotom powiązanym sprawdzenie, czy w roku 2017 nie były kontynuowane transakcje szczególnie dotyczące transakcji finansowych, które mogłyby w świetle w/w interpretacji ogólnej rodzić kolejne obowiązki dokumentacyjne.