Interpretacja ogólna MF ws określania limitów transakcji

W wyniku opublikowanej pod koniec stycznia br. przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej (sygn. DCT.8201.1.2018DCT.8201.1.2018) zmianie uległo dotychczasowe podejście organów podatkowych do określania sposobu ustalania progów dokumentacyjnych dla transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi.

Treść interpretacji wskazuje, że jeśli podatnik zawarł transakcję jednego rodzaju z kilkoma podmiotami powiązanymi, to w celu ustalenia, czy podlega ona obowiązkowi dokumentacyjnemu, jest on zobowiązany odnieść łączną wartość takiej transakcji jednego rodzaju realizowaną ze wszystkimi podmiotami powiązanymi do progu dokumentacyjnego. Upraszczając oznacza to, że w wyniku radykalnej zmiany podejścia Ministra Finansów należy sumować transakcje jednego rodzaju z wszystkimi podmiotami powiązanymi, a nie tylko z danym podmiotem powiązanym.

Ministerstwo Finansów zaczęło masowo uchylać wydane dotychczas interpretacje indywidualne w zakresie ustalania progów dokumentacyjnych, dlatego zwracamy Państwu uwagę na fakt, iż ryzyko podatkowe w tym zakresie znacznie i gwałtownie wzrosło.

Interpretacja ogólna, a tym samym zmiana dotychczasowego podejścia spowodowała, że zaistniało ryzyko, iż podatnicy będą zobowiązani do przygotowania większej ilości dokumentacji podatkowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi niż dotychczas było to ustalone.

W związku z powyższym rekomendujemy poddanie ponownej weryfikacji dotychczasowych limitów i sprawdzenie, czy w Państwa przypadku nie zwiększa się liczba transakcji objęta obowiązkiem dokumentacyjnym.