This Theme Supports a Custom FrontPage

Termin na sporządzenie dokumentacji w 2018 r.

Termin na sporządzenie dokumentacji w 2018 r.

Dokumentację cen transferowych powinna być sporządzona w terminie nie później niż do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy. Jeżeli rok podatkowy kończy się w grudniu to termin przypada na 31 marca 2018 roku. Osoba zarządzająca firmą jest zobowiązana do podpisania i dołączenia do zeznania rocznego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych w sposóbWięcej oTermin na sporządzenie dokumentacji w 2018 r.[…]