This Theme Supports a Custom FrontPage

Aktualizacja dokumentacji – interpretacja ogólna

Aktualizacja dokumentacji – interpretacja ogólna

Minister Finansów wydał kolejną interpretację ogólną w zakresie cen transferowych (sygn. DCT.8201.6.2018). Interpretacja dotyczy aktualizacji dokumentacji cen transferowych w szczególności transakcji finansowych (pożyczek, kredytów, gwarancji, poręczeń). Minister Finansów wskazuje, że zgodnie z nowymi przepisami należy dokonywać przeglądu i aktualizacji dokumentacji dotyczących transakcji kontynuowanych z poprzednich lat nawet jeżeli nie nastąpiły żadne istotne zmiany parametrów transakcji.Więcej oAktualizacja dokumentacji – interpretacja ogólna[…]