This Theme Supports a Custom FrontPage

Przedłużenie terminu sporządzenia dokumentacji

Przedłużenie terminu sporządzenia dokumentacji

Informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowe. Oznacza to, że terminy: sporządzenia podatkowej dokumentacji cen transferowych, przedłożenia urzędowi skarbowemu oświadczenia o posiadaniu dokumentacji cen transferowych, dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania CIT-TP/PIT-TP. zostały przedłużone do końca dziewiątego miesiącaWięcej oPrzedłużenie terminu sporządzenia dokumentacji[…]

Interpretacja ogólna MF ws określania limitów transakcji

Interpretacja ogólna MF ws określania limitów transakcji

W wyniku opublikowanej pod koniec stycznia br. przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej (sygn. DCT.8201.1.2018DCT.8201.1.2018) zmianie uległo dotychczasowe podejście organów podatkowych do określania sposobu ustalania progów dokumentacyjnych dla transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi. Treść interpretacji wskazuje, że jeśli podatnik zawarł transakcję jednego rodzaju z kilkoma podmiotami powiązanymi, to w celu ustalenia, czy podlega ona obowiązkowi dokumentacyjnemu,Więcej oInterpretacja ogólna MF ws określania limitów transakcji[…]