This Theme Supports a Custom FrontPage

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej

Przypominamy, że do 1 października 2018 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, w przypadkach wskazanych przez ustawodawcę tzn. zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, mają obowiązek przesłać do właściwego urzędu skarbowego oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej. W oświadczeniu tym podatnik potwierdza, że sporządził on dokumentację podatkową, której zadaniemWięcej oOświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej[…]

Aktualizacja dokumentacji – interpretacja ogólna

Aktualizacja dokumentacji – interpretacja ogólna

Minister Finansów wydał kolejną interpretację ogólną w zakresie cen transferowych (sygn. DCT.8201.6.2018). Interpretacja dotyczy aktualizacji dokumentacji cen transferowych w szczególności transakcji finansowych (pożyczek, kredytów, gwarancji, poręczeń). Minister Finansów wskazuje, że zgodnie z nowymi przepisami należy dokonywać przeglądu i aktualizacji dokumentacji dotyczących transakcji kontynuowanych z poprzednich lat nawet jeżeli nie nastąpiły żadne istotne zmiany parametrów transakcji.Więcej oAktualizacja dokumentacji – interpretacja ogólna[…]

Przedłużenie terminu sporządzenia dokumentacji

Przedłużenie terminu sporządzenia dokumentacji

Informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowe. Oznacza to, że terminy: sporządzenia podatkowej dokumentacji cen transferowych, przedłożenia urzędowi skarbowemu oświadczenia o posiadaniu dokumentacji cen transferowych, dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania CIT-TP/PIT-TP. zostały przedłużone do końca dziewiątego miesiącaWięcej oPrzedłużenie terminu sporządzenia dokumentacji[…]

Interpretacja ogólna MF ws określania limitów transakcji

Interpretacja ogólna MF ws określania limitów transakcji

W wyniku opublikowanej pod koniec stycznia br. przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej (sygn. DCT.8201.1.2018DCT.8201.1.2018) zmianie uległo dotychczasowe podejście organów podatkowych do określania sposobu ustalania progów dokumentacyjnych dla transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi. Treść interpretacji wskazuje, że jeśli podatnik zawarł transakcję jednego rodzaju z kilkoma podmiotami powiązanymi, to w celu ustalenia, czy podlega ona obowiązkowi dokumentacyjnemu,Więcej oInterpretacja ogólna MF ws określania limitów transakcji[…]

Termin na sporządzenie dokumentacji w 2018 r.

Termin na sporządzenie dokumentacji w 2018 r.

Dokumentację cen transferowych powinna być sporządzona w terminie nie później niż do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy. Jeżeli rok podatkowy kończy się w grudniu to termin przypada na 31 marca 2018 roku. Osoba zarządzająca firmą jest zobowiązana do podpisania i dołączenia do zeznania rocznego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych w sposóbWięcej oTermin na sporządzenie dokumentacji w 2018 r.[…]